5.01.2014

Bể lọc nước tưới khổ qua rừng

Nước tưới cho khổ qua rừng được lấy từ nguồn nước ngầm với độ sâu hơn 80m bơm lên bể lọc xử lí tạp chất (xử lý nhiễm khuẩn, các kim loại nặng…), sau đó để lắng đọng bơm lên tháp cao 30m để tải nước đi toàn bộ khu vực tưới.

 Giàn máy xử lí nước đưa lên tháp
                                  Nhà có mái vòng là hệ thống lọc lước


Bể tháp chứa nước 
                                                    Tháp chứa nước


Đường ống cái dẫn nước 
                            Đường ống dẫn nước từ tháp ra khu vực tướiTưới nhỏ giọt
                                             Tưới nhỏ giọt cho từng gốcGiàn khổ qua chuẩn bị thu hoạch ngọn
                                                 Giàn hái ngọn

Hái khổ qua
                                                             Giàn hái trái

Thich thi like

Author:

Facebook Comment

0 nhận xét: