11.25.2015

Bài 11 – Kỹ thuật chăm sóc cây sau thu hoạch

1.    Hạ giàn

Khi thu hoạch cây khổ qua rừng sẽ có nhiều trái vào tháng thứ 3 và rộ tháng 4, tháng 5 lai rai, tháng 6 ít dần. Đến lúc này bạn sẽ thấy trái quá ít, cây suy kiệt, nếu chăm sóc và bón phân chuồng đầy đủ cây sẽ nhứt nhánh đâm chồi trở lại, lượng trái vẫn không nhiều, đủ chi phí công hái. Bạn nên hạ giàn, tức không phải gỡ bỏ hoàn toàn, mà cắt ngang thân dây khổ qua rừng phần bò ngang trên giàn xuống. Tưới nước đều đặn, phân hữu cơ định kỳ như chăm sóc cây con, 10 ngày sau bạn sẽ thấy có nhiều chồi non vương nhánh bò lên giàn, chăm sóc lại như thời kỳ đầu, cây sẽ nghỉ xả hơi vài tuần nữa rồi sẽ ra bông kết trái, năng suất trái không cao và cây hay bị chết vì mất sức nhiều. Tốt hơn hết, bạn nên chuẩn bị 1 miếng đất khác để luân canh.Sau 4 tuần cây phục hồi bình thường2.    Chăm sóc và cải tạo đất


Những cây nào có triệu chứng nhiễm bệnh nên nhổ gốc thiêu hủy, bón thêm vôi và xịt thuốc trị nấm gốc. Cây con tự mọc lúc này xuất hiện nhiều do những trái chín lúc thu hoạch hái còn sót vỡ ra rớt xuống đất, theo thời gian khi đủ điều kiện nó sẽ nảy mầm, giữ lại những cây nào tươi tốt để chăm sóc, thế hệ tiếp theo sẽ ra đời.
Tùy địa hình đất tốt hay xấu, tốt thì ăn lâu dài, còn đất xấu bạn phải cải tạo lại bằng cách xen canh các loại cây họ đậu, loại cây này sẽ hút những chất tàn dư trong đất, khi chết sẽ thải ra 1 lượng NPK dồi dào màu mỡ cho đất.

Xem >> Bài 12 – Mô hình trồng khổ qua rừng lấy ngọn


Thich thi like

Author:

Facebook Comment

0 nhận xét: