Quy định

1. Sử dụng thông tin

Những thông tin trên website này được bảo vệ bởi luật bản quyền DMCA, và các văn bản pháp luật khác của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bạn vui lòng ghi rõ nguồn khoquarung.com khi sử dụng thông tin từ website này. Website này cũng tham chiếu đến các nguồn thông tin khác, bạn chỉ được phép sử dụng những thông tin đó khi có sự đồng ý của các bên liên quan.

2. Chào hàng, Đặt hàng, Chấp nhận đơn đặt hàng
 
- Tất cả các giá bán và mô tả Sản phẩm đề cập trên website này như một lời chào hàng và có thể được thu hồi hoặc sửa đổi bất cứ lúc nào trước khi chúng tôi chấp nhận đơn đặt hàng của Quý khách. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng, tất cả các Sản phẩm đều sẵn có, song sẽ cố gắng để đảm bảo sẵn sàng cung cấp các Sản phẩm.
 
- Chúng tôi có thể từ chối đơn đặt hàng của Quý khách mà không phải chịu trách nhiệm gì nếu như không có khả năng đáp ứng. Trong trường hợp này, chúng tôi hoàn lại khoản mà Quý khách đã trả trước cho Sản phẩm (nếu có). Bất cứ đơn đặt hàng nào do Quý khách gửi đến đều là một đề xuất mua Sản phẩm và quyền chấp nhận phụ thuộc vào chúng tôi.
 
3. Giá cả
 
Giá phải trả cho Sản phẩm là các giá có hiệu lực tại thời điểm nhận đơn đặt hàng hoặc được đề cập đến trực tiếp. Giá sẽ được cho biết trên website, song giá cuối cùng và chính xác trong trường hợp có sự sai khác về giá cả là giá được thỏa thuận với Quý khách.
 
4. Quy định chung
 
Các quy định này được thực hiện trên tinh thần tự nguyện. Chúng tôi có quyền thay đổi các quy định hiện tại theo thời gian và có ghi rõ ngày cập nhật mới nhất bên dưới.
 

Cập nhật lần cuối ngày: 1/11/2015

0 nhận xét: